Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nagy csaták

2009.09.01

 

 

Óidők:

Az Alqualundei Testvérmészárlás:Kép

Igazából nem is Középföldén történt, hanem Valinorban, Alqualunde kikötőjében. Feanor meg akarta szerezni a telerek hajóit, hogy kövesse Morgothot Középföldére. Ám a telerek meg akarták ezt akadályozni, így harcra került sor. Ez volt a második eset, hogy vér folyt az Áldott Birodalomban és az első, hogy tünde ölt tündét.


 

A Beleriandi Háboruk:

Első Csata:

Morgoth orkjai megtámadták Elu Thingol birodalmát. Két felől jöttek: nyugaton a Narog és Sirion síkságairól és keleten a Celon és a Gelion folyók mentén. Thingol és Denethor regioni és ossiriandi seregei bekerítették és legyőzték a keletről jött orkokat, akik közül a túlélők a dolmed-hegyi törpöknek estek áldozatául. Ám az orkok megölték Denethort az Amon Ereb dombján. Az Ossiriandból jött tündék ezek után nem fogtak többé fegyvert és visszahúzódtak a külvilág eseményei elöl az erdeikbe, zöld-tündék lettek. Nyugaton azonban az orkok visszaszorították Círdant a tenger partjára. Thingol birodalmát pedig Melian körül vette a egy láthatatlan védőgyűrűvel, Melian Övével.

 

Második Csata: Dagor-nuin-Giliath (Csillagok Alatt Vívott Csata)

Miután Feanor serege partot ért Középföldén a Mithrim-tó északi partján ütött tábort. Ott támadott rájuk Angband serege, de a tündék visszaűzték őket nagy mészárlás közepette  Ard-galen síkjára. Celegorm a tündék egy részével pedig elsöpörte azokat az orkokat, amelyek Círdan ostromát hagyták fel, hogy a noldákra támadjanak. Ebben a csatában esett el Feanor, aki esztelenül hajszolta a menekülő orkokat, csapatai elé került, ám az üldözöttek megfordultak és az Angbandból a segítségükre jött balrogokkal megtámadták őt. Feanort meg is ölte volna Gothmog, a balrogok ura, ha nem mentik meg a fiai. Ám nem sokkal később belehalt sebeibe.

A vereség után Morgoth csapdát állított Maedhrosnak, és elfogta őt, seregét pedig lemészárolta. Magát Maedhrost pedig a Thangorodrim egy szakadéka fölé függesztette a jobb csuklójánál fogva. Az új Hold és Nap megjelenésekor érkeztek Középföldére Fingolfin és a serege. Közülük Fingon, Fingalfin fia megszabadította Maedhrost annak fél keze árán. Ezzel enyhítette a két nolda nemzettség közti feszültséget.

 

Harmadik Csata: Dagor Aglareb (Dicsőséges Csata)

Morgoth seregei ismét kétfelől támadtak Beleriandra: a Sirion szorosán át, és Maedhros dombjain keresztül. Fingolfin és Maedhros két oldalról támadtak a Dorthoniont ostromló főseregre, visszakergették őket a Angband kapuja elé, ahol megsemmisítették őket.

 

Negyedik Csata: Dagor Bragollach (Váratlan Láng Csatája)

455 évvel Beor és az emberek érkezése után Angbandból lángfolyók törtek elő. Ard-galen mezei elhamvadtak, és ezután Anfauglith-nak nevezték. Morgoth szabadjára engedte arany Glaurungot, a sárkányok urát is. Sok tünde és ember pusztult ott és megtört az Angband körüli ostromzár. Dorthonion elveszett, Feanor fiait legyőzték és elűzték. Fingolfinon téboly uralkodott el, Angband kapujához vágtatott egymaga és párbajra hívta Morgothot.Kép Morgoth megölte Fingolfint, de az többször megsebezte őt, sánta és sebzett lett örökre. Fingolfin szétszabdalt testét Thorondor, a sasok ura mentette meg és egy magas, Gondolinra néző hegy tetejére vitte azt. Ezek után a harc soha többé nem szűnt Beleriandban.

 

 

 

 

 

  vissza_az_elejére

 

 

 

 

Az ötödik csata:  Nirnaeth Arnoediad ( Megszámlálhatatlan Könnyek Csatája)

Mind közül talán a legnagyobb és legvéresebb csata. Feanor fia Maedhros szervezte a tündék szövetségét. A maguk oldalán tudták még az embereket és  a törpöket is. Az ő zászlója alatt menetelt Bór és Ulfang emberei, és Nogrod és Belegost törpjei, nyugaton Fingonhoz gyűltek Haleth népe és Hithlumból Hador háza. Kétfelől akarták megtámadni Morgothot Nyárközép napján, ám Morgoth már tudott minden tervükről, mivel Uldor elárulta a tündéket.

Több napon át tartott a harc, és Hithlum seregét körül vették, deakkor beszállt a csatába Turgon is, mert előjött Gondolin rejtett városából. Turgon serege egyesült Fingonéval, és ekkor Feanor fiai hátba támadták az ellenséget. Ekkor morgoth kiürítette Andbandot és kiküldte a farkasokat, sárkányokat, balrogokat és Glaurungot. Ekkor került sor Ulfang árulására is. A keletről jött emberek elárulták a tündéket és szövetségeseiket, mert már rég Morgoth hívei voltak. Feanor fiai mikor látták, hogy a csata elveszett, maguk köré gyűjtötték a maradék noldákat, naurglikat és edánokat. A belegosti törpök ekkor vívtak ki maguknak nagy tisztességet, mert ők tartották a hátvédet és ők tartottak ki a legtovább, mert a csatában viselt maszkjukkal jobban viselték a tüzet, mint mások. Mikor Glaurung rájuk rontott, körbe vették és fejszéik csapásait még Ő sem állta. Ám leteperte a vezérüket, Azaghalt, aki maradék erejével kést döfött annak hasába. Erre Glaurung és minden más fenevad elmenekült a harctérről.

Nyugaton Húrint és Turgont a Serech mocsarához szorították. Fingont pedig, aki Gothmoggal, a balrogok urával vívott, meggyilkolták. Turgon összegyűjtötte maradék seregét és a Sirion mentén vonult vissza, amíg Hador háza tartotta a Rivil patakot míg mind el nem estek, kivéve Húrint akit élve fogtak el.

Kép

 

 

A menegrothi és a sarn athradi csaták:

Húrin elvitte Doriathba a Nauglamírt Thingolnak, aki a nyakékbe foglaltatta a Beren által megszerzett szilmarilt az éppen Menegrothban lévő nogrodi törpökkel. A törpöket azonban, akár csak Thingolt, megbabonázta az ékszer, így a munka elvégezte után maguknak követelték a nyakéket. Thingol ezt megtagadta és megalázó szavakkal elküldte őket Menegrothból. A törpök dühödtek lettek, végeztek Thingollal és menekülni próbáltak. Kettő törpnek sikerült is kijutnia Doriathból, amit már nem védett Melian Öve, és Nogrodba érve hamisan mesélték el a történteket, és a törpök ott bosszút fogadtak.

Nagy sereggel támadtak az Ezer Barlangra, sokan estek el mindkét oldalon, de végül a törpök győztek és kifosztották Menegrothot. Hazafelé menet azonban a Gelion partján, a Sarn Athradhoz érve rájuk támadt Beren az ossiriandi tündékkel és sok törpöt levágtak. Beren legyőzte Nogrod urát, aki utolsó szavaival megátkozta a kincset. Doriath kincseit az Ascar folyóba temették, Beren a Nauglamírt magával vitte és Lúthien viselte. A megmaradt törpök pedig a Dolmed-hegy felé menekültek, ott aztán előjöttek a Fák Pásztorai, akik a sötét erdőkbe kergették őket, ahonnan egy sem került elő.

Lúthien és Beren halála után a szilmaril Diorhoz, a fiúkhoz, került aki Menegrothban élt feleségével és gyermekeivel átvéve nagyapja trónját. Ekkor ismét felizzott az eskü, és Feanor fiai követeket küldtek Diorhoz, hogy követeljék az ékkövet. De Dior nem válaszolt és Celegorm feltüzelte testvéreit Menegroth ellen. Így hát a tél közepén megtámadták Doriathot és másodszor esett meg, hogy tünde ölt tündét. Dior levágta Celegormot, ám őt is megölték feleségével együtt és meghalt Caranthir és Curufin is. Celegorm szolgái pedig kitették Dior fiait az erdőbe ahonnan soha nem kerültek meg. Maedhros ezt bánta nagyon és okáig kerestette őket, de hiába. A szilmarilt azonban nem találták, mert Doriath népének maradéka magával vitte a Sirion torkolatához a tenger partra és velük tartott Elwing is, Dior lánya.

 vissza_az_elejére


 

Nagy Csata (Izzó Harag Háborúja)

 

Miután Earendil eljutott Valinorba és bocsánatot és segítséget kért a noldáknak, Nyugat seregei harcba indultak. A valák seregében masíroztak a vanyák és a Valinorban maradt noldák, akiket Finarfin vezetett. A Testvérmészárlás miatt a telerek közül annyian mentek harcba, ahányan azokat a hajókat elvezették, amelyeken seregeket szállították, ám ők nem szálltak partra Középföldén, a hajókon maradtak. Ott harcoltak az edánok a valák seregében, de sok keletlakó segítette Morgothot is.

Morgoth pedig harcba küldte minden szolgáját és seregei nem fértek el Anfauglith mezején, de ork-hadai mind ott pusztultak el, akárcsak a balrogok s csak pár élte túl a pusztulást, hogy zaklassa a világot. Morgoth mikor látta hadai vereségét, csatába küldte végső csapását: szárnyas sárkányok raját, élükön Fekete Ancalagon-nal. Ám ekkor Earendil jött és a hajója, a Vingilot körül gyülekezett az ég minden madara, akiknek a kapitánya Thorondor volt. Kép Napkelte előtt Earendil levágta Ancalagont, aki a Thangorodrim tornyaira zuhant és lerombolta őket. Ezután a valák seregei felülkerekedtek, alászálltak Angband tárnáiba és szétverték őket. Morgoth hiába könyörgött kegyelemért: lábait lecsapták, megkötözték az Angainor lánccal, koronáját a nyakára húzták és a szilmarilokat elvették tőle. Ám a valák haragja összezúzta az északi földeket, a tájak megváltoztak, a tenger elhódította őket. A beleriandi tündéket felszólították, hogy hagyják el Középföldét. Sokan hajóztak akkor Nyugatra, de sokan maradtak is.