Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Törp történelem

2009.09.01

 

A törpökről általában

A törpökről koránt sem tudunk annyit, mint a tündékről vagy az emberekről. Ez annak tudható be, hogy A szilmarilokban jobbára a tündék cselekedeteiről esik szó, A gyűrűk urában pedig talán csak Gimli és Glóin volt aktív szereplő. Csak A babóban olvashattunk róluk többet, de ott is jobbára csak a Hegy lakóiról és a Hegy történetéről.

Kép

 

 

 A törpök magukat khazad-nak nevezik, a sindák pedig naugriknak( satnyák) és gonnhirriknek ( a kő mesterei) hívják. Alacsony termetű, idomtalan, de erős és ellenálló lények, akik minden más lénynél jobban tűrik a fáradtságot, az éhséget és a szenvedést. Titkolózók, sértődékenyek, a tündékkel ellentétben nem szívesen avatnak be senkit a titkaikba, konokul ragaszkodnak ahhoz ami őket illeti és jobban szeretik azt, amit mesterek keze hozott létre, mint ami a maga életét éli. De nem mondhatóak rossz természetűeknek, csak kevesen álltak a gonosz szolgálatába. Hiába tekinthetőek számító népnek, nagy az összetartás köztük( ha az övéiket támadják), sokra tartják a barátságot és hűek is a barátjaikhoz.

Teremtésük

Sokban különböznek az emberektől és a tündéktől, és sokban hasonlítanak rájuk. Ennek magyarázata a teremtésük történetében található:

Arda teremtése után a Valák és Melkor háborúban álltak, a világot sötétség borította és Valinoron kívül nem volt biztonság. Az Elsőszülöttek még szunnyadtak, és Aule már nagyon várta Ilúvatar Gyermekeinek jövetelét, mert szerette volna tanítani őket, vágyott más lényekre akik nem Ő. Ezért türelmetlenségében megalkotta először a Törpök Hét Atyját, Középfölde hegyei alatt. Ott tanította őket, ám más valák előtt titkolta munkáját, mert félt, hogy helytelenítenék tetteit. Mivel Melkor uralma alatt lettek teremtve, Aule olyanná formálta őket, hogy jól viselhessék azokat a rossz időket is. Ám Ilúvatar tudott erről és számon kérte Aulén tetteit. Aule megbánta azt amit tett és Ilúvatarnak ajánlotta teremtményeit:,,Tégy velük, amit akarsz. Avagy pusztítsam el elbizakodottságom műveit?"Kép

Már lesújtott volna törpjeire, akik menekültek előle és kegyelemért könyörögtek a nyelven amit tőle tanultak. Ám Ilúvatar elfogadta ajánlatát amint azt kimondta Aule és lelket adott a törpöknek, de kiszabta, hogy az Elsőszülöttek eljöveteléig aludniuk kell. Ezért Aule elvitte a törpöket Középfölde távoli hegyei alá, hogy  ott aludják álmukat.

 

A törpök Hét Atyja közül legjobban Durint, a Halhatatlant tisztelték, ő volt a törpök valamennyi királyának őse, az ő nemzettségéről tudunk a legtöbbet. Ez annak tudható be, hogy az ő nemzetsége állt a legjobb viszonyban a tündékkel, kiváltképp a noldákkal (akik szintén Aule nagy tisztelői voltak). Népük legfőbb települése KépKhazad-dûm volt, tünde nyelven Hadhodrond, a Köd-hegység alatt. 

vissza_az_elejére

 

Első kor

A tündék már az Óidőkben találkoztak a törpökkel. Melkor fogságának második korszakában érkeztek az első törpök Beleriandba az Ered Luinon keresztül. Megalapították a Kék Hegység nyugati oldalába vájt városaikat Tumunzahar-t( Nogrod) és Gabilgathol-t (Belegost). A Dolmed-hegytől északra helyezkedett el Belegost ( lefordítva Nagyvár), délre pedig Nogrod (Szirtüreg). Kevesen jártak a tündék közül ezekben a városokban (talán csak Eol és fia, Maeglin), a törpök ellenben bejárták Beleriandot és szívesebben tanulták el a sindát, sem hogy a maguk nyelvére tanítsák meg a tündéket. Nem is volt nagy a barátság a két nép közt, de ha mégis akkor mindkét fél csak a hasznát láthatta. Melkor fogságának 2. korszaka letelt, mikor Elu Thingol király erősséget akart építeni népének. Ehhez a törpök tanácsát és segítségét kérte. A törpök szívesen segítettek is, habár megkérték az árát, elégedettek voltak a fizetséggel: Thingol sok gyöngyöt adott nekik ( ezek a Balari-öböl vizéből származtak és Thingol Círdantól kapta őket, a legnagyobb galambtojásnyi volt és Nimphelosnak hívták) és Melian sok mindenre megtanította őket, amit tudni vágytak. Melkor fogságának 3 szakaszának végén pedig a törpök sok fegyvert készítettek a sindák számára Thingol rendelésére. Akkoriban a törpök Középfölde legjobb kovácsai, a leghíresebb közülük a nogrodi Telchar (ő kovácsolta a Narsil/Anduril-t). Ezekre a fegyverekre szükség is volt a Beleriandi Háborúk első csatájában. Ebben a csatában a törpök is részt vettek: a keletről jövő ork-sereg menekülő maradékát mészárolták halomra.

Részt vettek továbbá a Nirnaeth Arnoediad-ban, ahol Maeglin-t segítették fegyverrel és katonával. A hatalmas vereségből Maeglin vezetésével kivágták magukat és a Dolmed-hegy felé menekültek. Közülük a legtovább a belegosti törpök állták a sárkánytüzet ( hála a maszkoknak amiket a csatában szoktak viselni) és az ork-szabják csapásait. Így amikor Glaurung rájuk támadt, kőrt alkotva körülötte nehéz fejszéikkel szorongatták. De Glaurung dühében Belegost urát, Azaghalt a földre sújtotta, és már széttiporta volna mikor Azaghal tőrt döfött a sárkány hasába és ezzel úgy megsebezte, hogy a Nagy Féreg minden barmával együtt elmenekült a csatából .

Ezek után Morgoth lassan egész Beleriand felett átvette az irányítást, a vidék veszélyekkel telt meg. Azonban maradt még pár hely ahol a tündék keményen tartották magukat. Doriath is ilyen hely volt, és Thingol még mindig szívesen látta a törpöket, akik tekintettel az út veszélyeire, immár nagy csapatokban, jól felfegyverkezve utaztak és ezért nagy számukra való tekintettel külön lakrészeket és műhelyeket kaptak Menegrothban. Ezekben az időben került Thingol kezébe Lúthien és Beren útján az egyik szilmaril és Fingon Felagund kincstárából a mesés Nauglamír, a törpök által készített, valinori ékkövekkel kirakott csodás nyakék. Elu Thingol pedig azt kérte az épp nála tartózkodó nogrodi törp mesterektől, hogy foglalják a szilmarilt a nyakékbe. A király mindig ott volt a törpök között amikor dolgoztak, mert addigra már erős vágy égett a szilmaril után. Ám az ékkő a törpök szívét is uralmába kerítette és mikor elkészültek a munkával, maguknak követelték a nyakéket, mondván, hogy törpök készítették így őket illeti. Thingol azonban haragra gerjedt, sértegette a törpöket, és megparancsolta, hogy fizetség nélkül menjenek azonnal haza. Erre a dühödt naugrik megölték a királyt, és menekülni próbáltak Doriathból. Csak ketten jutottak haza Nogrodba, ott pedig hamisan mondták el az esetet. A nogrodi törpök sereget indítottak Doriath ellen. Sikerült is bejutniuk az országba, mivel Melian Thingol halála után elhagyta középföldét.Menegrothban építése óta először csatára került sor. A törpök végül is győztek, sok tündét lemészároltak és eljutottak  kincseskamrákig,ahonnan magukhoz vették a Nauglamirt.

Arannyal és kincsekkel jól megrakottan indultak haza, de amikor a Sarn Athradhoz értek ott rájuk támadott Beren a fiával,Diorral, és sok ossiriadi tündével, mert hírét vette a doriathi eseményeknek. A törpök vereséget szenvedtek, akik túlélték, összetartva próbáltak a Dolmed-hegy felé menekülni, de akkor előjöttek a Fák Pásztorai és az Ered Lindon erdejébe zavarták őket, ahonnan nem kerültek többé elő. Beren pedig levágta Nogrod urát és elvette tőle a Nauglamírt, ám a haldokló utolsó leheletével megátkozta a Törpök Nyakékét.
Az Izzó Harag Háborúja után aztán elpusztult Beleriand, és elpusztultak Belegost és Nogrod is.

vissza_az_elejére


Másod Kor

Az Első Kor leteltével Khazad-dum megnő mind  a népessége, mind pedig a vagyona. Ez a nagy számú belegosti és nogrodi menekültnek tudható be, valamint annak, hogy mithrillt találtak a hegyek mélyén.
Khazad-dum nyugati kapujától nem messze a beleriandi túlélők egy nolda csoportja tartós birodalmat alapított Eregion néven. Eregionban pedig Ost-in-Edhil városában a tünde mesterek sok csodás dolgot alkottak és
szoros barátságot, szorosabbat, mint azelőtt vagy azután bármikor, kötöttek  a khazad-dumi törpökkel. Ez a barátság nagy hasznára vált minkét félnek, Eregionból jó építésű kőút futott a Nyugati Kapuhoz.
Meg ez a kapu is a közös munka eredménye: a kaput Narvi, a díszítéseit Celebrimor készítette.

Kép

Az eregioni kovácsok pedig (Szauron segítségével) gyűrűket készítettek, és a Hét közül az elsőt maga III.Durin Khazad-dum királya kapta állítólag maguktól a kovácsoktól. Ezeket a gyűrűket a gazdáik titokban tartották, csak a halálos ágyukon adták át titokban az utódjuknak. Szauron azonban nem tudta a hatalmába keríteni a gyűrűk által a törp urakat, mert természetüknél fogva makacsul ellenálltak bármilyen idegen hatalomnak ami uralkodni akart rajtuk. Megölni meg lehet őket, de lidérccé nem változtathatóak. Ezért gyűlölte annyira Szauron a törpöket, mert nem tudta uralma alá hajtani őket és megszerezni a kincseiket. A gyűrűk rossz akarata azonban megmutatkozott, legtöbbször mohó arany utáni vágyban vagy a régi sérelmek miatti haragban mutatkozott meg.
Szauron ugyanis elkészítette az Egy Gyűrűt és háborút indított a tündék ellen, hogy megszerezze az összes gyűrűt. Elpusztította Eregiont, meghátrálásra kényszerítette a tündéket. Ekkor zárták be Khazad-dum kapuit, és Elrond megalapította Völgyzugolyt. Szauron nem támadhatta meg a Törptárnákat.

Harmadkor

A törpök mély tárnákban rejtőzve őrizték kincseiket. De ismét felbukkantak a sárkányok, megtámadták a törpök erősségeit: elrabolták a kincseket, elfoglalták a palotákat. A törpökből vándornép lesz. Mória még áll, de lakossága fogy. 1300 környékén ismét elszaporodnak az orkok és megtámadják a törpöket.

A kor közepén ismét Durinnak hívják a királyt ( a hatodik), és a törpök egyre mélyebbre ástak mithrill után kutatva, amikor is véletlenül felébresztették Morgoth egyik életben maradt balrogját. A balrog megölte Durint, majd egy évre rá a fiát is, I.Náint. Khazad-dum népe szétszéledt és elmenekült. Ekkor keresztelték át Hadhodrondot Mória-nak.

1999-ben Náin fia I.Thárin elvezette a népét Ereborba a Magányos Hegyhez, ahol megalapította a Hegyalatti Királyságot. A Hegy mélyen megtalálták Thárin Őskövét, az Arkenkövet. 2210-ben I.Thorin Ereborból a Szürke-hegységbe megy Durin népének maradékához. 2480 környékén az orkok ismét mozgolódnak, erősségeket kezdenek építeni a Köd-hegységben. Szauron a maga teremtményeivel kezdi benépesíteni Móriát.

Kb 2570-ben északon megjelennek a sárkányok és zaklatni kezdik a törpöket. 2589-ben I.Dáint megöli egy hidegsárkány. Egy évre rá Thrór visszamegy Ereborba, és visszateszi Thárin Nagycsarnokába az Arkenkövet. Fivére Grór a nép egy részével a Vas-dombok közé megy. A Hegyalatti Királyság ismét virul, a törpök barátságot kötöttek a környéken élő emberekkel és kereskedni kezdtek velük, a Vas-dombok között élő rokonaikkal is űzik az érckereskedelmet.

A Királyság gazdagságának híre messzire elér, és északon egy hatalmas sárkány, Szmóg felkerekedik és megtámadja a Magányos Hegyet. Sokakat megöl és elfoglalja a Hegyet. Ám sokan megmenekülnek, köztük maga Thrór, a fia II.Thráin és az unokája II.Thorin.

Évekkel később Dúnföldén tartózkodtak, Thrór átadta a fiának az utolsót a Hét Gyűrű közül, majd egy öreg társával, Nárral elindult keletre. Azanulbizarba mentek, és Thrór bemerészkedett Mória kapuján. Ám az ott lévő orkok, akiket akkor egy Azog nevű nagy darab ork vezetett, elfogták, megölték és meggyalázták. Nár vitte a hírt Thráinnak aki bosszút fogadott. Három évig gyűjtötték az erejüket a törpök, majd három éven át átkutattak minden ork erődöt Azog után. Végül 2799-ben elértek Mória keleti kapujához Azanulbizarba (tündéül Nanduhirion), ahol véres csatát vívtak és győztek a törpök, megölték Azogot. Ám drága  győzelem volt: a törpök fele talán ha remélhette a gyógyulást. Elesett Náin, Fundin és Frerin. Thráin a fiával és a kíséretével visszatért Dúnföldére, majd onnan keletre mentek és az Ered Luin keleti oldalánál telepedtek le (2802). Vaslábú Dáin pedig népével visszament a Vas-dombok közé.

2841-ben Thráin elindult Ereborba, de elfogták és börtönbe vetették Dor Goldurban ahol elveszik tőle a Gyűrűt. 2850-ben Gandalf rátalál amikor behatol az erődbe, hogy kiderítse a torony urának kilétét. Átveszi tőle Erebor kulcsát és egy térképet a Magányos Hegyről. Nem sokkal később Thráin meghal. 2941-ben Tölgypajzsos Thorin expedícióra indul Gandalffal és Zsákos Bilbóval Ereborba. Szmógot megöli a tóvárosi Bard.

Kép A Hegy lábánál megvívják az Öt Sereg Csatáját amelynek során meghal Thorin. Vaslábú Dáin lesz a Hegymély Királya II.Dáin néven. Ismét felépítik Tóvárost és Völgyvárost. 2989-ben Balin, Fundin fia, Móriába megy és megkezdi ismét elfoglalni, de öt évre rá a kolóniát elpusztítják az orkok.

 3019 Gyűrűháború


Szauron északi serege megtámadja a Suhatagot, a Hegymélyi törpök a segítségére sietnek, de visszaszorítják őket. Elesik Brand király és II.Dáin is. Szauron bukásakor megrohamozzák az ostromlókat és elsöprik őket.
Dáin fia lesz az utód III.( Kősisakos)Thorin. Gimli az erebori törpök egy részével délre megy és Csillogó Barlangok ura lesz.

vissza_az_elejére