Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rohan

2010.01.07

 

Rohan

 

Az Északlakók

 

Hajdanán az adanok rokonai lakták az Anduin völgyeit a Ködhegység és a Bakacsin-erdő között és az Erdő déli és keleti oldalán elterülő földeket. Az Erdőtől északra éltek a suhatagbeliek, akik a környező törpökkel jó kapcsolatban voltak. A Bakacsintól délre és keletre lévő síkokon az északlakók egy lovas ága élt. Jó viszonyban voltak Gondorral és dúnadanokkal (mivel az adanok rokonai voltak). Legnagyobb fejedelmük Vidugavia volt, Gondor szövetségese. A Fekete Vész őket súlyosabban érte, mivel az emberek és a lovak a kemény tél miatt szűk istállókba kényszerültek, és ők nem értettek a gyógyításhoz sem. A hosszú gyógyulás után az ekhósok támadása volt a következő csapás. II. Narmacil gondori király is elesett az ellenük folytatott csatában, így Gondor kiszorult az Anduinon túlra, a legyőzött északlakók pedig rabszolgasorsra jutottak. Néhányuk Marhari fia, Marhwini vezetésével az Anduin völgyében telepedett le. Népéből sokan szöktek hozzájuk az Erdőn át. Mikor Calimehtar, II. Narmacil fia lépett a trónra Gondorban, látta, hogy más veszély nem fenyegeti, így bosszúra készült az ekhósok ellen apjáért. Marhwini hírnököt küldött hozzá, hogy az ekhósok támadni készülnek Gondor ellen és, hogy a rabszolga északlakók lázadásra készülnek. Calimehtar sereget küldött az ekhósok ellen és megütközött velük Dagorladon. A csatát megnyerték a Marhwini által küldött segítséggel. Marhwini azonban a győzelem ellenére is kénytelen volt az Anduin völgyében maradni, mert az ekhósokra mért csapás nem volt akkora, hogy azzal kivethessék őket Rhovanionból.

Az északlakók maradéka hát az Anduin völgyében élt. Ekkor már éothéodoknak hívták őket. Ám II.Earnil idejében szűknek érezték országukat, mert ők a nyílt mezőket kedvelték, ahol lovakat tenyésztettek, és mert Dol Guldur árnyakát egyre közelebbinek érezték.Így aztán 1977-ben Frumgar vezetésével északra vándoroltak, miután hírét vették Angmar bukásának és Észak megtisztulásának. A Bakacsinerdőtől északra elterülő síkokon telepedtek le. A későbbi időkben is sok énekük volt az északi otthonukról. Beszélték például, hogy Frumgar fia Fram megölte Scathat, a sárkányt és annak kincseit megszerezte. Csak hogy a kincsek eredetileg a törpöktől lettek rabolva, így azok maguknak követelték azt. Fram azonban túl dacosnak és büszkének mutatkozott, és a törpök megölték. Ezek után a törpök és az éotheodok nem igazán szívelték egymást.

Kép

 

Éorl útja

Éorl apja Léod vadlovak szelídítője volt, ám egy erős fehér ló, melyre felpattant, hogy betörje, levettette magáról. Léod feje egy sziklának csapódott és meghalt. Éorl megkereste a lovat és megparancsolta neki, hogy ezután élete végéig őt szolgálja. A Felaróf nevet adta neki, és ez a ló hosszú életű volt és értette az emberek beszédét, mert a fajtájukat Orome hozta Középföldére. Utódai is hozzá hasonlóak voltak, ők voltak a mearák és csak a rohírok ( mert később így nevezték a népüket) királyát vagy annak fiát engedte a hátára.Léod után fia, Éorl lett a király és csak Felarófon lovagolt. 2510-ben Gondorban Cirion volt a Helytartó, és tudta, hogy egy újabb keletről jött nép a balchotok készültek Gondorra támadni.  Cirion emlékezett még a Gondorral barát északlakókra, akik Északra költöztek. Tudta azt is, hogy királyuk Éorl, így követeket küldött Északra, hogy az éotheodok segítségét kérjék. A hat futár közül csak egy, Borondir ért el Éorlhoz. Éorl pedig annyi lovassal ahánnyal csak tudott útra kelt Délre. Cirion pedig seregével Calenardhonba vonult, ám a Lankáson vereséget szenvedett és északra kényszerítették. Ám a Ködhegységből nagy seregnyi ork támadott rájuk és már oda volt minden remény amikor Éorl az éotheodok élén az ellenség hátvédjére támadt. A hadiszerencse megfordult, és Éorl végig űzte Calenardhonon az ellenséget. A csata után Cirion és Éorl felmentek a Rémület Hegyére. Ott, Elendil Sírjánál Cirion az éotheodoknak adta Calenardhont, aminek lakóit megtizedelte a Vész és a keletlakók betörései, hogy éljenek örök szövetségben Gondorral. Éorl pedig megesküdött, hogy ő és utána minden örököse támogatja Gondort annak szorultságában. Ez volt Éorl Esküje.

 

 

 


 

a_lap_tetejére

Rohan királyai

 Kép

 

Első Nemzedék

Ifjú Éorl (2485-2545) volt Rohan első királya, bár ő önmagát Calenardhon Királyának, az Éotheodok Urának nevezte. (Rohan jelentése ugyanis Gondorban Lovasvéget jelent (mivel ez a föld Gondor északi határterülete), a rohír ,, lovas úr" elnevezést is innen kapták Cirion fia Hallastól.) A keletlakókkal vívott csatában halt meg a Lankáson.

 

Éorl fia Brego( 2512-'70) kiűzte az ellenséget a Lankásból és felépítette Edorasban Meduseld arany csarnokát. A csarnok megépültének ünnepén Brego fia Baldor esküt tett, hogy felkeresi a Holtak Ösvényét, ahonnan soha nem tért vissza. Brego egy évvel később belehalt a bánatba.

 

Kép

 
 

Öreg Aldor (2544-2645) Brego második fia, aki nagyon sokáig élt és uralkodott. Uralma alatt a rohírok sokasodtak és kiűzték a dúnföldieket a Vas-folyón túlra. Az utána következő három király alatt Rohan békében virágzott.

 

Fréa (2570-2659) Öregen került trónra.

 

Fréawine (2594-2680)

 

Goldwine (2619-'99)

 

Déor (2644-2718) Uralma alatt a dúnföldiek sokszor támadtak, majd 2710-ben elfoglalták Vasudvardot is.

 

Gram (2668-2741)

 

Pörölykezű Helm (2691-2759) Uralkodásakor (2758) Gondor ellenségei a dúnföldiekkel szövetkezve Rohanra támadtak keletről és nyugatról. Helmet Kürtvárba szorították vissza (őutána kapta a szurdok a nevét). Wulf, a támadók vezére pedig elfoglalta Edorast, megölte Helm fia Halethet és elfoglalta a trónt. Ekkor érte el a feldúlt országot a Hosszú Tél. Kürtvárnál sokan, köztük a király is elesett. A tél végén Helm unokaöccse Fréaláf egy kis csapattal előjött Dúnhargból és vissza foglalta Edorast. A következő évre kiűzték a betolakodókat Gondor segítségével.

 a_lap_tetejére

 

 Második Nemzetség

 

Fréaláf Hildeson (2726-'98) Az uralkodása alatt foglalta el Szarumán Vasudvardot a gondori Beren engedélyével. Eleinte ez igen hasznosnak bizonyult.

 

Brytta (2752-2842) Bőkezű király volt, aki segített minden rászorulón. Az idejében vívták a törp-ork háborút, és a menekülő orkok Rohanon átvágva próbálták megvetni a lábukat a Fehérhegységben. Így a rohírok ismét harcra kényszerültek. Brytta halála után azt hitték, hogy az utolsó ork fészket is sikerült felszámolni.

 

Walda (2780-2851) 9 év uralkodás után orkok végeztek vele.

 

Folca (2804-'64) Nagy vadász volt, de megfogadta, hogy csak miután az utolsó orkot is kifüstölték az országukból, akkor vadászik ismét. Miután elpusztították az utolsó orkot, ismét vadászatra ment, de a vad elejtése közben ő is halálos sebet szerzett.

 

Folcwine (2830-2903) Az ő idejében a rohírok visszanyerték az erejüket. Mikor Harad Gondorra támadott, Folcwine teljesítette Éorl Esküjét, és nagy sereget küldött Gondor segítségére. A sereget az iker fiai (Folcred és Fastred születtek 2858-ban) vezették, de mind a ketten elestek az ithiliai csatában (2885). II. Túrin drága vérváltságot fizetett Folcwinénak.

 

Fengel (2870-2953) Folcwine harmadik fia. Kapzsi és mohó uralkodó volt, sokat viszálykodott gyermekeivel és udvarmestereivel. Thengel , az egyetlen fia, mikor nagykorú lett elhagyta Rohant és Gondorban Turgon szolgálatában élt sokáig.

 

Thengel (2905-'80) 2943-ban feleségül vette a lossarnachi Morwent, akitől három gyermeke, köztük az egyetlen fia Théoden született. Fengel halála után a rohírok haza hívták. Jó királynak bizonyult, de uralma alatt Meduseldben a gondori nyelvet beszélték. Morwentől született még két lánya. Visszatérése után Szarumán nyíltan Vasudvard urának nevezte magát és kezdet bajokat okozni Rohannak.

 

Théoden (2948-3019) Újjászületett Théodennek is nevezték, mert Szarumán varázslata sokáig megbéklyózta akaratát, a Gandalf kigyógyította. Élete utolsó évében, a Gyűrűháború idején győzelmet aratott a helm szurdoki csatában. Betartotta Éorl Esküjét és nagy sereggel sietett Gondor segítségére. A pelenor mezei csatában esett el Minas Tirith falai előtt. Halála előtt Éomert, legkisebb húgának fiát nevezte ki utódjának, mivel a fia Théodred elesett a Vas-folyó átkelőjéért vívott csatában.

 

Harmadik Nemzetség

 

Éomer Éadig (2991-3084/ Nk. 63) 3017-ben Rohan udvarmestere lett. Harcolt Gondor oldalán a Gyűrűháborúban és barátja volt Elesszár királynak és a dol amrothi Imrahilnak, akinek a lányát a Harmadkor utolsó évében feleségül is vette. Elesszár megerősítette Cirion ajándékát és Éomer ismét letette Éorl Esküjét. Még az ő életében sokszor be is váltotta azt. Utána a trónt fia, Szép Elfwine örökölte.

 

a_lap_tetejére